دیدار مدیر عامل مخابرات استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دیدار مدیر عامل مخابرات استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی


مقوم مدیر عامل شرکت مخابرات استان یزد به همراه زارع ده آبادی عضو و نایب رییس هیئت مدیره مخابرات با نصیری زاده رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار و گفتگو کردند.