تخفیف ویژه برای هزینه اتصال تلفن ثابت

 


تاریخ ثبت: 1396/08/07

 

هزینه اتصال هر خط تلفن ثابت در صورت پرداخت نقدی 10 درصد و در صورت اشتراک همزمان خط تلفن و اینترنت پرسرعت مخابرات و پرداخت نقدی، 20 درصد شامل تخفیف شد.  

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- صادقی آرانی معاون تجاری شرکت مخابرات ایران در نامه ای به مخابرات مناطق کشور هزینه اتصال هر خط تلفن را 2 میلیون ریال اعلام کرد و افزود : در صورت پرداخت نقدی، هزینه یاد شده 10 درصد شامل تخفیف شده و هزینه اتصال یک میلیون 800 هزار ریال منظور خواهد شد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران عنوان کرد که در صورت در خواست دایری همزمان خط تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات 20 در صد تخفیف دایری برای متقاضی در نظر گرفته شده و جمع هزینه قابل پرداخت یک میلیون و 600 هزار ریال محاسبه و منظور خواهد شد.

گفتنی است هزینه ها و تخفیف های یاد شده برای دایری خط تلفن ثابت ، مشروط به وجود امکان فنی در محل مورد تقاضا می باشد.

 

 


منبع خبر:            تعداد مطالعه: 376


 

  
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟