مراحل

 

- مراجعه به دفتر خدماتی مشترک

- تكميل فرم (FO-40200-18) پاسخگو

- ثبت و انجام مراحل خدمات پاسخگو

 

 

مدارک مورد نیاز

 

اشخاص حقيقي :

- كارت شناسايي معتبر

- شناسنامه تلفن سيار

- آخرين صورتحساب صادره پرداختي

 

اشخاص حقوقي:

- شناسنامه تلفن سيار

- آخرين صورتحساب صادره پرداختي

- نامه شركت ممهور به مهر شركت شامل (درخواست سرويس موردنظر، شماره تلفن، معرفي نماينده)

- كارت شناسايي معتبر

 

توضیحات:

- هزينه مربوطه به صورتحساب تلفن اضافه مي گردد.

- مدت زمان حضور مشترك از زمان تحويل مدارك : 5 دقيقه

- مدت زمان انجام خدمت : 24 ساعت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟