37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزدنظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟