وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  خاتم  لغايت 1/5/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت تیر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11577

11709

132

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.4

32.5

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3843

3867

24

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

27.6

27.8

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

12869

12909

40

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.0

36.0

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

846

937

91

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟