وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت 1/3/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال93

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت اردیبهشت ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

24532

24602

70

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

55.8

56.0

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

9560

9573

13

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

64.9

65.0

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

19441

19442

1

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

44.2

44.2

0

7

 سایت BTS

تعداد

39

39

0

8

 سایت دیتا

تعداد

18

18

0

9

سایت دیتا USO

تعداد

5

5

0

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

2583

2583

0

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

70

70

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟